SOS International on kansainvälinen opiskelijajärjestöjen kollaboraatio kestävän tulevaisuuden puolesta.

Opiskelijat kestävän tulevaisuuden puolesta

10.-14.4.2019

Kööpenhaminassa

Kirjoittanut: Julian Lo Curlo, Executive Committee Member Tanskan opiskelijaliitossa (DSF) ja SOS:n (Students Organizing for Sustainability) puheenjohtaja

Käännetty englannista suomeksi.

"Kahdesti vuodessa opiskelijaedustajat Pohjoismaista ja Baltiasta kokoontuvat yhteen keskustellakseen yhteisistä tavoitteistaan ja poliittisista näkemyksistään. Tänä keväänä tapaamista isännöi Tanskan opiskelijaliitto (DSF) Kööpenhaminassa. Tämän kevään tapaamisessa keskiössä oli ilmastonmuutos ja kuinka opiskelijajärjestöt ja opiskelijat voivat tehdä työtä kestävämmän huomisen eteen.

Konferenssi oli kaksipäiväinen, ja puhujia ympäri Eurooppaa oli kutsuttu inspiroimaan ja valistamaan osallistujia ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja kuinka opiskelijat voivat toimia ehkäistäkseen ilmastonmuutosta.

Britannian opiskelijajärjestö NUS:n edustaja kertoi heillä jo tehtävästä työstä kestävän kehityksen saralla, sekä siitä, miten NUS on suunnitellut kestävän kehityksen työnsä lyhyen ja pitkän tähtäimen visiossa. Green Office Model oli paikalla kertomassa, kuinka kestävästä kehityksestä voidaan tehdä koko opiskelijayhteisön asia ja miten opiskelijoita ja henkilökuntaa voidaan kouluttaa kestävän kehityksen saralla tehtävään yhteistyöhön koti-instituutiossaan. Myös ISIC Nordics oli paikalla puhumassa opiskelijaliikkuvuudesta ja sen haasteista suhteessa ilmastonmuutokseen. Miten voimme edistää opiskelijaliikkuvuutta tavalla, joka ei rasita ilmastoa? Tähän kysymykseen ei ole helppoa vastausta, mutta me opiskelijat otamme haasteen vastaan ja olemme valmiit tekemään töitä ratkaisun löytämiseksi.

Konferenssi päättyi Students Organizing for Sustainabilityn, SOS:n, perustamiseen. SOS on uusi globaali organisaatio, jonka tavoitteena on yhdistää opiskelijavetoiset aloitteet kestävän kehityksen työlle maailmanlaajuisesti. Varsin kunnianhimoinen projekti, mutta tarpeellinen, jotta voimme ratkaista nyt käsillä olevan ilmastonmuutoksen ongelmia. Ilmastonmuutoksella ei ole valtiollisia rajoja, eikä yhteisillä toimillammekaan tulisi niitä olla. 

Students Organizing for Sustainability

Yllämainitut ovat vain muutamia esimerkkejä niistä monista eri esityksistä, luennoista ja aktiviteeteista kahden konferenssipäivämme aikana. Konferenssi tarjosi meille paitsi runsaasti materiaalia pohdintamme tueksi, myös konkreettisia käytännön työkaluja kestävän kehityksen puolesta toimimiseen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin vastaamiseen. Opimme runsaasti opiskelijatovereidemme työtavoista ja tavoitteista Pohjoismaista, Balttiasta ja ympäri Eurooppaa. Nämä opit varmasti innoittavat tulevaisuuden työtämme. 

Ilmastonmuutos on yksi opiskelijoiden suurimmista huolista maailmanlaajuisesti. Toiminta ilmastonmuutosta vastaan ei ole tässä vaiheessa enää vaihtoehto, vaan velvollisuus. Meidän täytyy varmistaa, että poliitikot niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla kuuntelevat meitä, kun kerromme, miksi on ehdottoman tärkeää, että kestävä kehitys on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön keskipisteessä tulevaisuudessa; ja että he myös toimivat sen mukaisesti. Tämä konferenssi todisti jälleen kerran, että opiskelijat ovat sitoutuneita toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Opiskelijat Pohjoismaissa ja Balttiassa ovat valmiita ja halukkaita taistelemaan oman tulevaisuutensa, ja myös jälkipolvien tulevaisuuden, puolesta. 

Students Organizing for Sustainability

Odotamme innolla tulevaa yhteistyötä Pohjoismaiden ja Balttian maiden opiskelijoiden kesken kestävän tulevaisuuden puolesta. Meillä ei ole vaihtoehtoja; hiekka tiimalasissa valuu vähiin, ja meidän täytyy löytää ratkaisuja ilmastonmuutoksen valtavaan ongelmaan. Jotta pystymme vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden ilmastohaasteisiin, meidän täytyy toimia kansallisten rajojen yli, koska yhdessä olemme vahvempia kuin yksinämme!"

 

)