Käyttöehdot

ISIC Association (isicassociation.org) on nimittänyt Oy KILROY Finland Ab:n (Y-tunnus 0115306-8, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki, Suomi) edustamaan ISIC:a Suomessa ISIC Finland -nimellä.

ISIC Finland kanta-asiakkuus ja kumppanuudet

ISIC- ja ISIC-yhdistelmäkortin ja ISIC-mobiililisenssin ostaminen oikeuttaa kortinhaltijan automaattiseen jäsenyyteen ISIC:n kanta-asiakkuusohjelmassa. ISIC Finlandilla on oikeus lähettää jäsenilleen relevantteja tarjouksia ja alennuksia yhteistyökumppaniensa puolesta sekä sähköpostitse että mobiilisovelluksissa. ISIC:n Suomen edustajalla, KILROY Finlandilla, on oikeus lähettää ISIC-jäsenille relevantteja KILROY:n tarjouksia ja alennuksia sähköpostitse ja mobiilisovelluksissa. ISIC Finland ja/tai KILROY Finland eivät jaa mitään kortin- ja lisenssinhaltijan tietoja markkinointitarkoituksiin ulkopuolisille yrityksille, kumppaneille ja/tai muille kolmansille osapuolille.

ISIC:N TILAUSEHDOT

Seuraavat ehdot pätevät ISIC-lisenssin ja -kortin ostamiseen, ellei toisin säädetty Suomen laissa:

Hinnat ja maksaminen

Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. Maksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan ennen kuin ISIC-lisenssi aktivoidaan ISIC-mobiilisovelluksessa.

Kortin valmistaminen ja toimitus

Kaikki ISIC-kortit tuotetaan vasta, kun maksu on suoritettu kokonaisuudessaan, ja tilausehtojen mukainen kopio opiskelutodistuksesta ja passikuvan kaltainen valokuva on ladattu onnistuneesti korttitilausjärjestelmään. 

Tilauksen peruutus- ja palautusoikeus

ISIC-lisenssin tilauksen peruminen ei ole mahdollista, ellei peruminen tapahdu ennen opiskelijatodistuksen ja kuvan lataamista tilausjärjestelmään. ISIC-lisenssin ja ISIC-kortin tilauksen peruuttamisessa sovelletaan Suomen kuluttajansuojalakia.

Kortin katoaminen

Jos ISIC-kortti katoaa tai se varastetaan, kortinhaltija voi uusia korttitilauksensa ottamalla yhteyttä ISIC Finlandiin nettisivun, isic.fi, yhteydenottokaavakkeen kautta. 

Yksityisyydensuoja

Tilatessaan ISIC-korttia kortin- ja lisenssinhaltijan on syötettävä järjestelmään seuraavat tiedot itsestään: koko nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika ja opiskelupaikka (koulun nimi). Tietoja käytetään digitaalisen ISIC-kortin tuottamiseen. ISIC Finland lisenssinhaltijan henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Lilisenssinhaltija voi ottaa yhteyttä ISIC Finlandiin, jos hän haluaa tietää, mitä tietoja hänestä säilytetään, tai poistetaanko tai korjataanko joitakin tietoja. ISIC Finland ei missään olosuhteissa luovuta lisenssinhaltijan tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Mobiililisenssinhaltija antaa luvan henkilötietojensa luovuttamiseen ISIC Finlandin ja ISIC Associationin (ISIC Global Office, Amsterdam) käyttöön opiskelijatunnistusta varten tilanteissa, joissa lisenssinhaltija käyttää ISIC-korttia alennuskelpoisuutensa todistamiseksi. Kaikki lisenssinhaltijat voivat tarkistaa omat tietonsa ottamalla yhteyttä ISIC Finlandiin.

Jos lisenssinhaltija haluaa tarkistaa oman kirjallisen suostumuksensa henkilötietojen luovuttamisesta ISIC Finlandin käyttöön, hän voi ottaa yhteyttä ISIC Finlandiin isic.fi -sivun yhteydenottokaavakkeen kautta.

ISIC-lisenssi

Tilatakseen ISIC-lisenssin asiakkaan on oltava vähintään 12-vuotias, opiskella vähintään 15 tuntia viikossa 5 kuukautta vuodessa, ja olla kirjautuneena kokoaikaisena, läsnä olevana opiskelijana valtion tunnustamaan koulutuslaitokseen. ISIC

  • on henkilökohtainen opiskelijatodistus, joka on voimassa mobiilisovelluksessa näkyvään päivämäärään saakka.

  • takaa, että mobiilisovelluksessa oleva kuva on autenttinen valokuva ISIC-lisenssinhaltijasta.

Voimassaolo

ISIC-lisenssi on voimassa 12 kuukautta tilauspäivämäärästä eteenpäin. ISIC-yhdistelmäkortit ovat voimassa ISIC Finlandin korttikumppanien ehtojen mukaisesti.

Vastuuvapaus

ISIC Finland on vapautettu kaikesta vastuusta lisenssin maksupalautukseen liittyen, jos vastuu liittyy toimituksen ja/tai muihin olosuhteisiin, jotka ovat ISIC Finlandin vaikutuksen piirin ulkopuolella, kuten tulipalo, lakot ja työsulut. ISIC Finland ei ole vastuussa tulostusvirheistä yhdistelmäkorteissa.

ISIC Finland ei korvaa eduntarjoajien vanhentuneita tai päivitettyjä alennuksia. Jos kortinhaltija huomaa vanhentuneita ja/tai muuttuneita alennuksia tai sopimuksia, hän voi ilmoittaa asiasta ISIC Finlandille isic.fi -sivuston yhteydenottokaavakkeen kautta. ISIC Finland ei anna takuita sivuston saatavuudesta, toimivuudesta tai virheettömyydestä. ISIC Finlandia ei voi pitää vastuullisena mahdollisien kirjoitusvirheiden, puutteellisten tietojen, päivityksien ja hintamuutoksien tai virusten ja teknisten järjestelmä- tai ohjelmointivirheiden osalta. Näillä verkkosivuilla esitetty tieto ei heijasta ISIC Finlandin tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita. ISIC Finland ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältöön, laatuun tai luotettavuuteen, eikä sitä voida pitää vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivujen välittämästä tiedosta tai sisällöstä. Kolmansien osapuolten verkkosivuille johtava linkki ei viittaa tai edellytä kyseisten verkkosivujen sisältämän aineiston tai sisällön tukemiseen, tutkintaan tai oikeaksi vahvistamiseen millään tavalla. Tämä lauseke koskee kaikkia ISIC Finlandin verkkosivuja.

Kilpailut

Voittajat valitaan tai arvotaan kulloisten kilpailusääntöjen mukaisesti heti kilpailun päättymispäivämäärän jälkeen.

Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Voittajan nimi ja opiskelupaikka voidaan julkistaa isic.fi -sivustolla ja/tai ISIC Finlandin sosiaalisen median kanavissa kilpailuun liittyvän viestinnän yhteydessä. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa suostumuksensa nimensä ja opiskelupaikkansa julkistamiseen, jos hän voittaa kisan. ISIC Finland ei ole vastuussa mahdollisista ylimääräisistä kuluista, jotka liittyvät kilpailun palkinnon vastaanottamiseen, ellei toisin ilmoitettu kilpailusäännöissä. ISIC Finland varaa oikeuden muuttaa kilpailunsa ehtoja missä tahansa vaiheessa kilpailua. Tässä tapauksessa muutoksesta ilmoitetaan isic.fi-sivustolla.

ISIC Finland ei ole vastuussa teknisistä vioista, jotka tulevat ilmi puhelimen, sähköpostin tai muun teknologian käyttämisen yhteydessä. ISIC Finlandin työntekijät tai perheenjäsenet eivät saa ottaa osaa kilpailuun. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa. Tuomaristo koostuu ISIC Finlandin työntekijöistä ja kisan järjestämiseen osallistuneista kumppaneista. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi, hyödykkeiksi tai palveluiksi. Matka-, majoitus tai muut palkinnon käyttämiseen liittyvät kulut ovat voittajan omalla vastuulla ellei kilpailusäännöissä mainita toisin. Palkinnon vastaanottamisesta koituva mahdollinen lisävero on voittajan vastuulla. Jos ISIC Finland epäilee osallistujaa vilpistä tai muusta epäilyttävästä toiminnasta, ISIC Finland pidättää oikeuden poistaa kyseiset osallistujat kilpailusta. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä kortin tai lisenssin ostamista. Kilpailuun voi osallistua vain kerran, ellei kilpailun säännöissä toisin mainita. Tietoa siitä, mitä eduntarjoajia osallistujat haluaisivat käyttää tai minkä he kilpailun yhteydessä valitsevat, voidaan käyttää uusien opiskelijaetujen neuvottelemiseksi ISIC Finlandille. Kilpailussa kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. ISIC Finland varaa oikeuden päätyä sopimukseen sellaisten organisaatioiden kanssa, joita kaikki osallistujat ovat ehdottaneet riippumatta siitä, voittavatko he kilpailua vai eivät.

Väärinkäytös / Petos

ISIC–lisenssi on opiskelijatodistus. Nimen, syntymäajan, koulun nimen jne. muuntelu, väärentäminen tai valehteleminen tulkitaan petokseksi. Kaikki väärinkäytöstapaukset luovutetaan viranomaistutkintaan. Väärinkäytöstapauksissa kortinhaltijan ISIC-lisenssi perutaan välittömästi.

TIETOJEN OIKEELLISUUS

Asiakas todistaa, että hän on lukenut ja ymmärtänyt ISIC:n käyttöehdot, ja että hän on luovuttanut kaiken tarvittavan tiedon ja että tieto on paikkansapitävää ja totta. Asiakas antaa ISIC Finlandille oikeuden ottaa yhteyttä asiaankuuluviin viranomaisiin tai kouluunsa/opiskelupaikkaansa tietojen vahvistamiseksi. ISIC-lisenssi voidaan peruuttaa ilmoittamatta ja ilman hyvitysoikeutta ennen tai jälkeen sen valmistusta, jos asiakkaan antama tieto osoittautuu epätarkaksi tai vääräksi. Mitään lisenssinhaltijan hankkimaa etua, tuotetta tai palvelua, jonka hän myöhemmin peruu, ei korvata ISIC Finlandin toimesta.