Käyttöehdot

DIGITAALISEN ISIC-, IYTC- ja ITIC-KORTIN MYÖNTÄMISEN EHDOT

Huomioithan, että englanninkielinen versio näistä käyttöehdoista on ensisijainen versio. Voit tutustua englanninkieliseen versioon täällä: https://www.isic.fi/en/isic-info/terms-and-conditions/

Kun haet digitaalista ISIC-, IYTC- tai ITIC-korttia, seuraavat ehdot katsotaan Hakijan hyväksymiksi. Tästä syystä ehdot on luettava huolellisesti ennen digitaalisen ISIC-, IYTC- ja ITIC-kortin hakemista.

Tässä:

Hakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka hakee Korttia.

Hakumenettelyllä tarkoitetaan ISIC ASSOCIATION -yhdistyksen määrittelemää verkossa tapahtuvaa digitaalisen ISIC-, IYTC- tai ITIC-kortin tilaushakemusta.

Hakemusmaksulla tarkoitetaan maksua, jonka hakija maksaa edustajalle hakemuksen käsittelystä.

Edut kuvaavat alennuksia tai etuoikeutettua pääsyä, jotka myönnetään ISIC-, IYTC- ja ITIC-kortin haltijoille voimassa olevan henkilötodistuksen esittämisen yhteydessä. Nämä edut kattavat joukon tuotteita ja palveluita, joita tarjotaan sekä fyysisissä paikoissa (vähittäiskaupassa tai muualla) että verkossa. Vaihtoehtoiset nimet: ”alennus” ja “myönnytys” ja “palvelu”.

Kortti tai Kortit - kaikilla viittauksilla Korttiin tai Kortteihin, riippumatta siitä, onko ne kirjoitettu isoin kirjaimin, tarkoitetaan mitä tahansa hyväksyttyä digitaalista tai muuta virtuaalista tunnistetietokantaa, jota käytetään ISIC Association -yhdistyksen sääntöjen ja käytäntöjen määritelmiin viittaamisessa. Korteilla tarkoitetaan ISIC-, IYTC- ja ITIC-kortteja.

Kansainvälinen opiskelijakortti ISIC (International Student Identity Card) on yhdistyksen myöntämä virallinen opiskelijastatuksen varmentaja ja muodostaa yhdistyksen ydintuotteen. Vaihtoehtoiset nimet: “ISIC” ja “ISIC-kortti”. Artikloissa käytetyt lyhenteet: “ISIC”. ISIC on ainoa maailmanlaajuisesti tunnustettu todistus kokopäiväisen opiskelijastatuksesta. Sitä myönnetään lähes 130 maassa. Sitä kannattavat järjestöt, kuten UNESCO, Euroopan kulttuurineuvosto ja Andien yhteisö. Yliopistot, akateemiset instituutiot, opiskelijajärjestöt, kansalliset hallitukset ja opetusministeriöt tunnustavat kortin ympäri maailmaa (kysy ensisijaiselta organisaatioltasi/instituutioltasi, tunnustavatko ne Kortin).

ISIC ASSOCIATION (KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAKORTTIYHDISTYS) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka vastaa ISIC-, IYTC- ja ITIC-korteista maailmanlaajuisesti. Lisätietoja ISIC Association -yhdistyksestä on sen verkkosivuilla osoitteessa www.isicassociation.org.

ISIC Global Office on yhdistyksen kokonaan omistama hallinnointiyhtiö, jonka vastuulla on päivittäinen toiminta sekä edustajien myynnin/operatiivisen johtamisen tuki. Artikloissa käytetty lyhenne: “IGO”.

Kansainvälinen opettajakortti ITIC (International Teacher Identity Card) on virallinen opettajastatuksen varmentaja opettajan ammatissa toimiville henkilöille. Vaihtoehtoiset nimet: “ITIC” ja “ITIC-kortti” Artikloissa käytettyjä lyhenteitä: “ITIC”. ITIC-korttia voivat hakea kokopäiväiset opettajat tai professorit.

Kansainvälinen nuorisokortti IYTC (International Youth Travel Card) on virallinen henkilöllisyystodistus alle 31-vuotiaille henkilöille. Vaihtoehtoiset nimet: “IYTC” ja “IYTC-kortti”. Artikloissa käytetyt lyhenteet: “IYTC”. IYTC-korttia voivat hakea 30-vuotiaat tai sitä nuoremmat henkilöt, jotka eivät ole kokopäiväisiä opiskelijoita.

Edustaja – KILROY FINLAND

Kaivokatu 10 A

00100 Helsinki

Finland

 

Eerikinkatu 2

20100 Turku

Finland

Y-tunnus: 0115306-8

[email protected]. ISIC ASSOCIATION -yhdistys on valtuuttanut Edustajan myöntämään Kortteja ISIC ASSOCIATION -yhdistyksen puolesta.

Sarjanumero on yksilöllinen koodi, joka määritetään kunkin kortinhaltijan tunnistamiseen.

 

1. Korttien myöntämisehtojen kohde

1.1. Nämä ehdot koskevat digitaalisen ISIC-, IYTC- tai ITIC-kortin/-korttien (jäljempänä "Kortti" tai "Kortit") tilaushakemusta verkossa, jota hallinnoi 

KILROY FINLAND

Kaivokatu 10 A

00100 Helsinki

 

Eerikinkatu 2

20100 Turku

Finland

Y-tunnus: 0115306-8

joka on ei-julkinen osakeyhtiö (jäljempänä "Edustaja") ja toimii ISIC ASSOCIATION -yhdistyksen puolesta, Y-tunnus: 0115306-8, Kaivokatu 10 A 00100 Helsinki ja Eerikinkatu 2 20100 Turku, Finland.

1.2. IGO myöntää Edustajalle oikeuden jakaa ja myöntää Kortteja ISIC ASSOCIATION -yhdistyksen puolesta.

1.3. ISIC ASSOCIATION -yhdistys määrittelee Korttien jakelun ja myöntämisen menettelyt. Edustajan on noudatettava hakemusmenettelyä noudattaakseen ISIC ASSOCIATION -yhdistyksen sääntöjä, ISIC ASSOCIATION -yhdistyksen käytäntöjä ja Edustajan (P)ER-sopimusta.

1.4. ISIC ASSOCIATION on Korttien omistaja ja vastaa Korteista ja kortinhaltijoiden oikeuksien toteuttamisesta siltä osin, kuin se on kuvattuna ISIC ASSOCIATION -yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.isicassociation.org.  

1.5. Edustaja vastaa Hakijan hakemuksen tyydyttävästä tutkimisesta ja Kortin sarjanumeron toimittamisesta Hakijalle, joka vastaa kelpoisuusvaatimuksia sekä näitä ehtoja.

1.6. Jos Hakija ei hyväksy näitä Ehtoja digitaalisen ISIC-, ITIC- ja IYTC-kortin myöntämiseksi, hän ei voi hakea Kortteja.

1.7. Kaikki Edustajan ja Hakijan (jäljempänä "Kortinhakija") väliset sopimussuhteet tehdään Suomen lainsäädännön mukaisesti.

2. Edustaja vastaa Hakijan hakemuksen tyydyttävästä tutkimisesta ja hyväksymisestä sekä sarjanumeron toimittamisesta Hakijalle tavalla, joka vastaa Korttien myöntämistä koskevia sääntöjä ISIC-säännösten, ISIC-säännösten ja (P)ER-sopimuksen sekä näiden ehtojen mukaisesti; samalla kun Hakija on velvollinen suorittamaan maksun Edustajalle, toimittamaan ehtojen edellyttämät oikeat ja täsmälliset tiedot, sekä aktivoimaan hakijan korttiprofiilin ISIC-sovelluksessa.

2.1. Kaikki Kortit myönnetään digitaalisina kortteina, joihin pääsee ISIC-sovelluksen kautta. Fyysisiä Kortteja ei ole saatavilla. Luettelo maista, joissa ISIC-sovellus on voimassa ja ladattavissa, on saatavilla verkkosivustolla https://www.isic.fi/isic-info/isic-app/.

2.2. ISIC-sovellus tukee tällä hetkellä seuraavia laitteita: Android-älypuhelimet: Android OS 4.4 tai uudempi; iPhone IOS 8.0 tai uudempi. Käyttäjät, joilla ei ole edellä mainittuja mobiililaitteita, käykää mobiilisivustolla https://m.isic.org. Luettelo laitteista, joita ISIC-sovellus tukee, on saatavilla verkkosivustolla https://www.isic.org/faq/.

2.3. Jos hakija on tilannut Kortin ja Edustaja on hyväksynyt korttitilauksen, on Hakijan vastuulla aktivoida Hakijan korttiprofiili ISIC-sovelluksessa.

2.4. ISIC ASSOCIATION -yhdistyksen tarjoamien etujen saamiseksi kortinhaltijalla on oltava profiili ja aktiivinen digitaalinen Kortti ISIC-sovelluksessa.

2.5. Hakija täydentää Korttia luomalla profiilin ISIC-sovellukseen. Kortinhakijan on tässä yhteydessä ladattava ISIC-sovellus mobiililaitteelleen ja täydennettävä profiili noudattamalla ISIC-sovelluksen ohjeita

3. Kaikki Kortit on tilattava verkosta www.isic.fi-sivuston kautta.

4. Verkkosivustolla https://www.isic.fi/tilaa-isic/checkout-basket/ hakijaa pyydetään valitsemaan yksi Korteista. Valittuaan Kortin hakijan on toimitettava henkilötiedot kelpoisuustarkastusta, Kortin myöntämistä ja maksamista varten. Tietojen on oltava henkilökohtaisia, oikeita ja täsmällisiä, sillä Kortti on hyväksytty henkilötodistus joissakin maissa. Kortit ovat vain henkilökohtaiseen käyttöön. Viestintä Hakijan kanssa sekä sarjanumeron toimittaminen tapahtuu sen matkapuhelimen tai sähköpostiosoitteen kautta, jotka Hakija on antanut tilatessaan Korttia.

5. Tietojen toimittamisen jälkeen Hakijaa pyydetään lukemaan ja hyväksymään nämä ehdot ja tarkistamaan henkilötiedot kirjoitusvirheiden tai muiden virheiden varalta. Napsauttamalla “Jatka” Hakija linkitetään maksusivulle maksun suorittamiseksi.

6. Maksu- ja korttitietojen toimittamisen jälkeen; ja napsauttamalla “Maksa”, Edustaja katsoo, että Hakija on tehnyt sopimuksen Edustajan kanssa. Edustaja aloittaa hakemuksen käsittelyn heti, kun maksulaitos on vahvistanut maksun.

7. Edustaja lähettää Hakijalle varmennuslinkin, jossa Hakijaa pyydetään vahvistamaan tilansa ja lataamaan valokuvansa. Kun Edustaja on vahvistanut Hakijan tilan, Edustaja lähettää Hakijalle hyväksyntäviestin, joka sisältää sarjanumeron, ja kortin myöntämismenettely on suoritettu.

8. Hakija saa hyväksyntäsähköpostissa linkin ja ohjeet ladata ISIC-sovelluksen. Linkin ja ISIC-sovelluksen sääntöjen mukaisesti Kortin Hakija aktivoi Kortin ISIC-sovelluksessa.

9. Hakijan kelpoisuusvaatimuksien varmentamiseen voi Edustajalta kulua enintään 2 arkipäivää.

10. Hakijan on oltava tietoinen siitä, että peruuttamisoikeus ei koske Kortin myöntämistä. Kortin myöntämismaksua ei palauteta, jos tilaus perutaan hakemuksen jättämisen jälkeen.  Kortin tilaamiseen sovelletaan poikkeuksia peruuttamisoikeudesta, joka hyväksytään kuluttajan oikeuksista annetussa [1]direktiivissä 2011/83/EU, artiklassa 16C[2].

11. Hakijalta veloitetaan 10 EUR maksu digitaalisen Kortin myöntämisestä. Digitaalisen kortin myöntäminen alennetulla hinnalla tai ilmaiseksi koskee vain hakemuksia, joissa on käytetty tarjouskoodia maksuajankohtana.

12. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Maksu on suoritettava kokonaisuudessaan hakemuksen jättöhetkellä.

13. Maksut voidaan suorittaa vain verkossa tilauksen yhteydessä, osoitteessa www.isic.fi. Voimassaolevat hinnat ja maksut julkaistaan aina verkkosivustolla www.isic.fi.

14. Maksu voidaan suorittaa maksukortilla, luottokortilla tai MobilePayllä.

15. Kelpoisuus ja voimassaolo

15.1. ISIC-kortti voidaan myöntää seuraaville henkilöille:

15.1.1. Hakija on opiskelija, joka osallistuu perus-, keskiasteen, korkea-asteen koulutukseen, suorittaa jatkotutkintoa tai jatkaa opintoja tai kieliopintoja laitoksessa, jonka ministeriö tai virallinen hallintoelin on asianmukaisesti valtuuttanut maassa, jossa se sijaitsee.

15.1.2 Hyväksyttävän opiskelijastatus määritellään siten, että se on vähintään 15 tuntia viikossa ja 12 viikkoa vuodessa.

15.1.3.  Hakijan on oltava vähintään 12-vuotias.

15.1.4. ISIC-kortti on voimassa 12 kuukautta myöntämispäivästä, ellei Edustaja mitätöi Korttia ennen voimassaolon päättymistä, katso kohta 15.4.

15.2. IYTC-kortti voidaan myöntää seuraaville henkilöille:

15.2.1. Hakijan on oltava enintään 30-vuotias, ja Kortin voimassaolo päättyy ennen kortinhaltijan 31. syntymäpäivää.

15.2.2. IYTC-kortti on voimassa 12 kuukautta myöntämispäivästä, paitsi jos Kortti on annettu alle 12 kuukautta 31. syntymäpäivästä, jolloin Kortti vanhenee päivää ennen haltijan 31. syntymäpäivää; ja ellei Edustaja mitätöi korttia ennen voimassaolon päättymistä, katso kohta 15.4.

15.3. ITIC-kortti voidaan myöntää seuraaville henkilöille:

15.3.1. Hakija kuuluu sellaisen perus-, keskiasteen, korkea-asteen, jatkokoulutuksen tai kielen opetusta antavan laitoksen opetushenkilökuntaan, jonka ministeriö tai muu virallinen koulutuksen hallintoelin on asianmukaisesti valtuuttanut maassa, jossa se sijaitsee.

15.3.2. ITIC-kortti on voimassa 12 kuukautta myöntämispäivästä, ellei Edustaja mitätöi Korttia ennen voimassaolon päättymistä, katso kohta 15.4.

15.4. Kortti voidaan peruuttaa ja se voidaan peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta ilman mahdollisuutta maksun palautukseen, ennen tai jälkeen myöntämisen, jos Hakijan tietojen todetaan olevan epätarkkoja tai vääriä. Kaikki Kortilla myöhemmin saadut edut, tuotteet tai palvelut voidaan peruuttaa, ilman oikeutta korvaukseen.

15.5. Kaikki kortit ovat poikkeuksetta henkilökohtaisia, ja niitä voi käyttää vain kortinhaltija.

15.6. Edustaja pidättää oikeuden ISIC-yhdistyksen puolesta peruuttaa Kortin ilman erillistä ilmoitusta, jos Edustaja katsoo, että kortinhaltija on käyttänyt Korttia väärin. Kortinhaltijalla ei tässä yhteydessä ole oikeutta korvaukseen tai palautukseen.

15.7. Korttien voimassaoloaika alkaa heti, kun tilaus on suoritettu, eli kun Edustaja on hyväksynyt korttihakemuksen.

16. Kortteja koskevat kysymykset on osoitettava kirjallisesti osoitteeseen [email protected].

17. Ilmoitukset ehtojen muutoksista julkaistaan verkkosivustolla www.isicdenmark.dk. Ehtojen muutokset tulevat voimaan ilmoituspäivästä alkaen.

18. Osana Kortin hallinnointia saat Edustajalta ja ISIC ASSOCIATION -yhdistykseltä sähköposteja, uutiskirjeitä ja ilmoituksia, jotka sisältävät merkittäviä jäsenetuja ja tarjouksia, tietoa tapahtumista ja alennuksista sekä tarjouksia ja etuja, jotka ovat saatavana Edustajalta, ISIC ASSOCIATION -yhdistykseltä ja yhteistyökumppaneilta. ISIC ASSOCIATION tekee yhteistyötä matkailu-, auto-, vaatetus-, juoma-, hotelli-, matka- ja muiden toimialojen yritysten kanssa. Voit nähdä luettelon ISIC ASSOCIATION -yhdistyksen tämänhetkisistä yhteistyökumppaneista osoitteessa www.isic.org.

18.1. Edustaja ja IGO lähettävät tarjoukset yhteistyökumppaneiden puolesta.

18.2. Jos olet aiemmin suostunut vastaanottamaan sähköposteja ja uutiskirjeitä Edustajalta tai IGO:lta, mutta et enää halua vastaanottaa näitä sähköpostiviestejä ja uutiskirjeitä tai push-ilmoituksia, voit peruuttaa tilauksen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai napsauttamalla Peruuta tilaus -kohtaa uutiskirjeen alaosassa.

18.3. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi sähköpostien ja uutiskirjeiden vastaanottamiseen edustajalta tai IGO:lta, ISIC-yhdistykseltä.

19. Henkilötietoja käsitellään Suomen tietosuojalain ja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on kuvattu Tietosuojakäytännössä. Tietosuojakäytännöt ovat saatavana verkkosivustolla osoitteessa https://www.isic.fi/en/isic-info/privacy-policy/

20. Hakijan ja Edustajan väliset erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Jos Hakija ja Edustaja eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä neuvottelemalla, riitatilanne ratkaistaan suomalaisessan tuomioistuimessa Suomen aineellisen oikeuden perusteella.

21. Edustaja on vapautettu kaikesta vastuusta, mukaan lukien korttimaksun palautus, joka johtuu Kortin myöntämisviivästyksistä ja/tai muista seurauksista, jotka johtuvat olosuhteista, joihin edustaja ei voi vaikuttaa, kuten tulipalo, lakko ja sulku.

22. Edustaja ei ole vastuussa kirjoitusvirheistä tai muista virheistä.

23. Edustaja ei korvaa ISIC-yhdistyksen tarjoamia vanhentuneita tai muutettuja alennuksia. Jos Hakija tulee tietoiseksi päättyneistä ja/tai muuttuneista alennuksista tai sopimuksista, hakijan on otettava yhteyttä ISIC-yhdistykseen ISIC-sovelluksen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

14. VÄÄRINKÄYTÖS/PETOS. ISIC, IYTC ja ITIC toimivat henkilöllisyystodistuksena. Kaikkien nimeen, syntymäaikaan, valokuvaan, opiskelupaikkaan tai vastaavaan liittyvien väärinkäytösten katsotaan olevan petoksia, ja ne luovutetaan asianomaisille viranomaisille syytteeseenpanoa varten. Väärinkäytöksen tai petoksen tapauksessa edustaja peruuttaa kortin välittömästi.

 

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston 25. lokakuuta 2011 antaman direktiivin 2011/83/EU kuluttajien oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 85/577/ETY kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY ja ETA:n kannalta merkityksellinen neuvoston teksti EYVL L 304, 22.11.2011,  s. 64–88, kroatiankielinen erityispainos: Luku 15 Nide 008 s. 260–284.

[2]Tavaroiden toimitukset, jotka on valmistettu kuluttajien vaatimusten mukaan tai selkeästi yksilöity.