ISICin tukijat

ISICin aseman ainoana kansainvälisenä opiskelijatodistuksena ovat vuosien varrella tunnustaneet sadat yliopistot ja korkeakoulut, opiskelijajärjestöt, kansalliset hallitukset, opetusminiteriöt, lentoyhtiöt ja taloudelliset instituutiot ympäri maailmaa.

Vuonna 1968 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tunnusti ISICin kansainvälisen aseman, ja UNESCOn logo painetaan edelleen ISIC-kortteihin kaikkialla maailmassa.

ISICiä ja sen opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämistä tukevat myös muun muassa Euroopan kulttuurineuvosto, European Student Union (ESU), Andien yhteisö, World Tourism Organization (UNWTO), AIESEC ja MasterCard. Näiden lisäksi ISIC-kortin asemaa ja kortin takaista arvomaailmaa ja tavoitteita mahdollistaa opiskelijoiden liikkuvuus, uusiin kulttuureihin tutustuminen sekä oppien ja mahdollisuuksien hyödytäminen kansainvälisesti tukevat sadat ja taas sadat organisaatiot maailmanlaajuisesti.

AIESEC in Finland

Helmikuussa 2016 AIESEC in Finland ja ISIC allekirjoittivat vastavuoroisen tunnustuksen, jossa järjestöt ilmaisevat yhteiset tavoitteensa suomalaisten nuorten kansainvälistymisessä ja kulttuurien välisessä kanssakäymisessä ja sitoutuvat tiiviimpään paikalliseen yhteistyöhön. Lue suosituskirje täältä.

Erasmus Student Network

Helmikuussa 2015 Erasmus Student Network ja ISIC allekirjoittivat vastavuoroisen tunnustuksen, jossa todetaan molempien osapuolien yhteiseksi tavoitteeksi opiskelijoiden tukemisen niin sosiaalisella, taloudellisella kuin akateemisellakin rintamalla. Lue suosituskirje täältä.

Suomen ylioppilaskuntien liitto

Joulukuussa 2014 Suomen ylioppilaskuntien liitto, jonka pääasiallinen tavoite on tukea opiskelijoiden akateemista, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia, tunnustu ISIC Suomen aseman tärkeänä yhteistyökumppaninaan tukemassa opiskelijoiden liikkuvuutta maailmalla. Lue suosituskirje täältä.

Canadian Federation of Students

Elokuussa 2014 Kanadan suurin ja vanhin opiskelijajärjestö Canadian Federation of Students, joka edustaa opiskelijoita ja opiskelijayhdistyksiä, tunnusti ISICin aseman kansainvälisenä opiskelijakorttina ja opiskelijoiden etujen ajajana. Lue suosituskirje täältä.

Suomen UNESCO-toimikunta

Kesällä 2013 Suomen UNESCO-toimikunta tunnusti ISICin aseman virallisena opiskelijakorttina. Lue suosituskirje täältä.