Användarvillkor

VILLKOR

Oy KILROY Finland Ab (Business ID 0115306-8,Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki, Finland), på uppdrag av ISIC Association (isicassociation.org) utsågs till den utfärdande myndigheten för ISIC-licens i Finland.

ISIC FINLANDS PARTNERS OCH RABATTGIVARE

Köpet av ett ISIC-licens innebär ett automatiskt medlemskap i ISIC med tillgång till rabatter och erbjudanden. Medlemskapet ger ISIC Finland rätten att skicka relevanta erbjudanden och rabatter från ISIC partners via e-post eller mobila applikationer. ISIC Finland kommer inte att ge data till externa företag, externa partners eller tredje part.

VILLKOR FÖR KÖP AV ISIC-KORT:

Följande villkor gäller för köpet av ISIC-licens och gäller om inte annat föreskrivs enligt finsk lag.

PRIS OCH BETALNING

Alla priser är inklusive moms. Full betalning måste göras innan den ISIC-licens utfärdas till kunden.

TILLVERKNING

Alla ISIC-licens utfärda endast efter full betalning och korrekt uppladdning av studieintyg samt foto.

AVBESTÄLLNING

Det är inte möjligt att ångra köpet av ISIC-licens, om det inte händer inom fotouppladdningen och/eller under uppladdningen av studieintyg. 

FÖRLUST AV KORT

Om ditt ISIC-licens försvinner, kan du beställa ett nytt genom https://www.isic.fi/tilaa-isic/checkout-basket/

POLICY

I samband med beställning av ett ISIC-licens är det nödvändigt att köparen uppger följande information; fullständiga namn, e-post, födelsedatum samt lärosäte. Dina uppgifter kommer att användas för att utfärda ditt ISIC-licens. ISIC Finlands behandling av personuppgifter följer gällande lagstiftning av personuppgifter. Licensinnehavare kan kontakta ISIC Finland om de önskar information om vilken data som hålls på licensinnehavare eller om informationen ska tas bort eller korrigeras. ISIC Finland passerar i något fall personuppgifter till tredje part i marknadssyfte. Sökanden ger också tillstånd att informationen finns tillgänglig för ISIC Finland samt ISIC Association i Amsterdam (ISIC Global Office) för kontrolländamål när innehavaren använder tjänster som kräver ISIC-licens som intyg. Alla licensinnehavare har rätt att få tillgång till deras information genom att kontakta ISIC finland. Om du vill få tillgång till villkoren igen kan du kontakta ISIC Finland via vårt kontaktformulär.

ISIC licens:

  • För att köpa en ISIC-licens måste du vara minst 12 år gammal och registrerad som en aktiv heltidsstuderande i en statligt finansierad utbildning.
  • Är ett personligt student-ID och gäller fram till det angivna utgångsdatum som står på det personliga ISIC-profilen i ISIC app. 
  • Det finns en verklighetstrogen bild av dig på digitalt kortet.

GILTIGHET

ISIC-licens är giltigt i 12 månader från inköpsdatum. ISIC-kombinationskort är giltiga enligt villkoren som fastställts av ISIC Finlands kortgivande partner.

RESERVATIONER

ISIC Finland är undantagna från ansvar, inklusive återbetalning av inköpt ISIC-licens på grund av leveransförseningar eller andra konsekvenser som orsakas av omständigheter utanför ISIC Finlands kontroll, inklusive brand, strejk och lockout. ISIC Finland betalar ingen form av ersättning för utgångna eller ändrade rabattavtal från våra partners. ISIC Finland är inte ansvarig för eventuella tryckfel. Om du upptäcker utgångna/ändrade rabatter eller avtal kontakta oss via vårt kontaktformulär.

TÄVLINGAR

Vinnarna kommer att dras omedelbart efter tävlingens slutdatum. Vinnarna kommer att kontaktas via e-post. Vinnarens namn och lärosäte kan komma att publiceras på isic.se och / eller ISIC Finlands Facebook-sida tillsammans med sin motivation / text. Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt namn och lärosäte kommer att publiceras om du dras som vinnare. ISIC Finland ansvarar inte för eventuella merkostnader för vinnarens pris (om inte annat anges). ISIC Finland förbehåller sig rätten att ändra villkoren. I händelse av förändringar kommer dessa att publiceras på www.isic.fi. ISIC Finland ansvarar inte för tekniska fel som uppstår i samband med användning av telefon, e-post eller annan form av teknik. Anställda ISIC Finland eller familjemedlemmar hos någon av dessa får inte delta i tävlingen. Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn består av ISIC Finlands personal och några sponsorer. Priserna är inte utbytbara mot pengar, varor eller andra tjänster. Resor, boende eller andra extra kostnader som kan vara tillämpliga för vinnarna är på vinnarens egen bekostnad, om inte annat anges i respektive tävlingsregler. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Om ISIC Finland misstänker en eller flera deltagare för fusk eller andra oegentligheter förbehåller ISIC Finland rätten att utesluta dessa människor från tävlingen. Det är inte nödvändigt att köpa ett nytt kort för att delta i tävlingen. Du kan bara delta i tävlingen en gång. Information som samlas in på deltagarna under tävlingen kan användas för att ta fram nya samarbetspartners. Deltagarnas information kommer inte att lämnas ut till tredje part. ISIC Finland förbehåller sig rätten att ingå avtal med företag som har föreslagits av deltagare som inte har vunnit ett pris i tävlingen.

FUSK / BEDRÄGERIER

Ett ISIC-licens fungerar som ett (student) ID-kort. Förfalskning av namn, födelsedata, foto eller lärosäte kommer ses som bedrägeri och polisanmälas. Ditt ISIC-licens kommer att avaktiveras och ditt medlemskap avbrytas omedelbart.

DEKLARATION

Den sökande intygar att hen har läst och förstått villkoren för ISIC-licens, och att uppgifterna i ansökan är fullständiga, korrekta och sanningsenliga. Sökanden ger ISIC Finland rätt att kontakta berörda myndigheter och skola / universitet för kontroll av deras sanningsenlighet. ISIC-licens kan och kommer att annulleras utan förvarning, före eller efter utfärdandet om den sökandes uppgifter visar sig vara felaktiga eller falska, utan möjlighet till återbetalning. Någon rabatt, produkt eller tjänst som erhållits med ett ISIC licens som senare avbröts kommer inte att återbetalas.